Bedenktijd


Sinds 1 september 2003 is de Wet Koop onroerende zaken in werking getreden. Deze wet houdt in dat huizenkopers drie dagen de tijd hebben om eventueel terug te komen op hun aankoop zonder een boete te betalen. De bedenktijd gaat in nadat het ondertekende koopcontract is ontvangen. Tijdens de drie dagen kan de koper zich beraden op het aangekochte huis en eventueel nog advies inwinnen. Koper en verkoper kunnen ook een langere bedenktijd afspreken

Het koopcontract moet door de kopende en verkopende partij worden ondertekend. Beide partijen krijgen vervolgens een exemplaar van het ondertekende koopcontract. Hiermee is de koop van het huis een feit. De koopakte gaat vervolgens naar de notaris, die de officiƫle overdracht zal regelen. Deze maakt aan de hand van de verstrekte gegevens de akte van levering op.

Als het ondertekenen heeft plaatsgevonden, moet je meestal een waarborgsom storten bij de notaris. Deze bedraagt 10 procent van de koopsom. Deze waarborg geeft de verkopende partij meer zekerheid dat de koper de gemaakte afspraken zal nakomen. Als je zelf geen waarborgsom kunt storten, kun je de bank vragen een bankgarantie af te geven. Onder ‘bankgarantie’ verstaat men een verklaring, afgegeven door de bank, dat je aan de voorwaarden voldoet om de hypotheek af te sluiten. De hoogte van de bankgarantie bedraagt over het algemeen 10 procent van de aankoopsom. Dit bedrag wordt meestal door de verkopende partij als aanbetaling gevraagd.Kosten bankgarantie


De bank rekent over het algemeen 1 procent van het garantiebedrag. Na het ondertekenen van het (voorlopige) koopcontract heeft de particuliere koper nog een wettelijk vastgelegde bedenktijd van drie werkdagen om zonder opgave van redenen onder de verkoop uit te komen (let op: deze regeling geldt niet voor beleggingspanden). Verbreek je het contract na deze bedenktijd en niet op basis van de overeengekomen ontbindende voorwaarden, dan kost je dat meestal 10 procent van de koopsom (de waarborgsom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *