Het passeren

Woningen worden over het algemeen leeg opgeleverd en gebreken (denk aan een groot gat in de muur) zie je misschien pas als de woning is leeggehaald. De verkoper is verplicht deze gebreken te herstellen. Daar zullen zowel de makelaar als de notaris op toezien. Je hebt het pand immers gekocht zonder het gat of zonder de lekkage. Over het algemeen is het zo dat bij het overeenkomen van de koopprijs afspraken zijn gemaakt over hoe het huis wordt opgeleverd en over (eventueel) over te nemen onroerende zaken.

Voordat je naar de notaris gaat voor het passeren van de aktes heb je het recht om het gekochte huis nog een keer te bekijken. Je kunt dan meteen controleren of eventuele afspraken met betrekking tot de overdracht woning zijn nagekomen.

De voormalige eigenaar van de woning moet de woning verlaten voor de datum waarop de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvindt. Als de eigenaar eerder vertrekt en het huis dus tijdelijk leegstaat, kun je de eigenaar vragen een sleutelverklaring te tekenen.


Overdracht huis


Je bent eigenaar van de woning of van het stuk grond (als het nieuwbouw betreft) zodra de akte van levering, ook wel transportakte genoemd, bij de notaris is ondertekend. Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden, je akte inschrijven bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een huis zodat je nadat de stukken zijn ingeschreven, daar te boek staat als eigenaar. Overigens moet niet alleen de akte van levering bij de notaris ondertekend worden. Je moet eveneens een handtekening zetten dat je de financiering van de woning rond hebt, ofwel de hypotheekakte ondertekenen. In deze akte staat onder andere:

  • Het recht van parate executie: als je de verplichtingen ten opzichte van de hypotheekverstrekker niet nakomt, mag de hypotheekverstrekker de woning openbaar verkopen.
  • Een verbod de woning te verbouwen of de bestemming te veranderen: zolang de woning verbetert door aanpassingen zal de hypotheekverstrekker geen bezwaar hebben, zolang de veranderingen de waarde van de woning maar niet verminderen.
  • Schade: je bent verplicht de woning te verzekeren (tegen brand)
  • Je mag de woning niet zonder toestemming van de bank in de verhuur doen.

Zodra alle stukken ondertekend zijn mag je jezelf officieel eigenaar van de woning noemen. Gefeliciteerd!

Tip:Wellicht een open deur, maar toch vermelden wij het even: Meet tijdens de inspectie de meterstanden op en geef deze direct door. Zo voorkom je dat je betaalt voor de energie van een ander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *