Sparen en banksparen

Naast de algemene spaarrekeningen zoals de gewone spaarrekening, deposito rekening etc. is er de laatste jaren door een aantal wetswijzigingen een nieuw fenomeen ontstaan: het zogenaamde banksparen.

Deze bankspaarrekeningen verschillen van de reguliere spaarrekeningen die fiscaal belast worden in Box 3 omdat het fiscale bankspaarrekeningen zijn en aldus in Box 1 vallen.

Het banksparen kan gebruikt worden of om te sparen voor de aflossing van de hypotheekschuld (de netto sfeer) of om fiscaal aftrekbare stortingen te doen voor de verbetering van het pensioen. Dat valt dan in de bruto sfeer. Vanaf 1 januari 2010 kan de faciliteit ook worden toegepast in de loonbelastingsfeer, ofwel het gouden handdruk banksparen.

Met banksparen in de netto sfeer spaart of belegt u voor de aflossing van de hypotheekschuld. Dit doet u via een gekoppelde bankrekening met een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Om de uitkering te zijner tijd ook belastingvrij te kunnen genieten, waarmee je dus de hypotheekschuld aflost, dien je wel aan een aantal fiscale spelregels te voldoen, die ik hierna zal bespreken.

De grote voordelen zijn:
– transparantie: geen onduidelijke kosten en je weet wat je spaart;
– flexibiliteit: er kan een losse goedkope overlijdensrisicoverzekering bij worden afgesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering kan daardoor beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie.

Er gelden wel een aantal fiscale spelregels:

  • Je moet de SEW of BEW onderbrengen bij een bank of beleggingsinstelling die in het kader van de Wet op het Financieel Toezicht mag optreden als aanbieder.
  • Er moet sprake zijn van een eigen woning die eigendom is van de rekeninghouder.
  • De rekeninghouder moet een eigenwoningschuld hebben.
  • Er dient sprake te zijn van een geblokkeerde rekening.

Tevens dien je de rekening tenminste 15 jaar in stand te houden. Bij een inlegperiode van tussen de 15 en 20 jaar geldt een belastingvrije uitkering van 34.300 euro en na een inlegperiode van 20 jaar geldt een vrijstelling van 151.000 euro. Ook mag de hoogste inleg niet meer bedragen dan het tienvoud van de laagste inleg. De vrijstelling kan bovendien nooit hoger zijn dan het met het opgebouwde vermogen af te lossen hypotheekbedrag.

Op het moment dat niet aan alle regels wordt voldaan, verhuist de spaarrekening van Box 1 naar Box 3.

Waar ik voor wil waarschuwen is dat een aantal partijen, bijvoorbeeld Brand New Day, veel reclame maakt om bestaande levensverzekeringspolissen over te sluiten naar banksparen. Dat is een ontwikkeling die zich niet alleen voordoet in het banksparen voor de opbouw van een oudedagsvoorziening, maar ook bij hypotheekproducten waarbij zelfs mooie bestaande spaarhypotheken worden overgesloten naar banksparen. Een slechte zaak, want je begint inmiddels de indruk te krijgen dat volgens een aantal partijen iedere verzekeringspolis een woekerpolis is en dat gaat mij toch ook weer te ver.

Aan een lopende spaarhypotheek moet je in beginsel niets doen en dat geldt ook voor oude koopsompolissen die nog renderen tegen een mooi hoog gegarandeerd rendement. Als je dan toch twijfelt, ga dan eerst op zoek naar een goede adviseur die je hiermee kan helpen en onderneem daarna pas stappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *