Voorlopig koopcontract

Het ‘voorlopig’ in de term ‘voorlopig koopcontract’ doet misschien vermoeden dat er sprake is van vrijblijvendheid, maar aan een voorlopig koopcontract zit je weldegelijk vast. Een voorlopig koopcontract tekenen moet altijd gebeuren door zowel de verkopende als aankopende partij. Na ondertekening van de koopovereenkomst van de woning heeft alleen de koper het recht binnen drie werkdagen af te zien van de aankoop.

Een voorlopig koopcontract van een huis gaat vaak gepaard met het storten van een waarborgsom die 10 procent bedraagt van de koopsom van het huis. Dit geeft de verkopende partij meer zekerheid dat de kopende partij afspraken die gemaakt zijn, daadwerkelijk na zal komen.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft voor zowel bestaande eengezinswoningen als bestaande appartementen een standaard koopcontract ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op www.VEH.nl. In het voorlopige koopcontract worden zaken vermeld als:

 • De overeengekomen koopsom
 • De datum van de sleuteloverdracht (overdrachtstermijn)
 • De ontbindende voorwaarden
 • Handtekeningen van kopende en verkopende partij

Op een aparte lijst dienen de roerende zaken te worden opgenomen die bij de koop inbegrepen zijn. Dit moet apart, omdat over roerende zaken geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald.

Ontbindende voorwaarden zijn altijd verbonden aan een bepaalde termijn, die je samen met de verkoper vastlegt. Ontbindende voorwaarden die vaak in een voorlopig koopcontract worden opgenomen zijn:

 • Onder voorbehoud van financiering
 • Onder voorbehoud van een bouwkundige keuring (ook nu kun je nog een bouwkundige keuring laten uitvoeren)
 • Nader onderzoek bestemmingsplan

Alvorens een koopovereenkomst aan te gaan, moet je rekening houden met de volgende zaken:

 • Kom je in aanmerking voor subsidies en onder welke voorwaarden?
 • Kom je in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie en onder welke bepalingen?
 • Ben je bouwrente verschuldigd bij de aankoop van een huis in aanbouw?
 • Wie betaalt de kosten van de overdracht? De koper (kosten koper) of de verkoper (vrij op naam)?
 • Moet de partner van de koper en/of verkoper mee ondertekenen?
 • Kunnen er verzekeringen van de vorige eigenaar worden overgenomen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *